Truy cập nội dung luôn

Quang Cao Trai Quang Cao Trai

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

Hệ thống quản lý chất lượng

Cam kết của lãnh đạo

Với chính sách chất lượng "CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - KHÁCH QUAN", Giám đốc Trung tâm cam kết xây dựng và thực hiện HTQLCL, cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống bằng cách:

- Truyền đạt cho toàn thể CBVC Trung tâm về tầm quan trọng của việc đáp ứng yêu cầu khách hàng và các bên quan tâm cũng như các yêu cầu của chế định luật định;

- Thiết lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng tổng thể cho Trung tâm;

- Chỉ đạo các Khối/Phòng xây dựng mục tiêu chất lượng cho phù hợp với chính sách chất lượng;

- Chủ trì các cuộc họp xem xét của lãnh đạo để chỉ đạo kịp thời đảm bảo hệ thống được duy trì có hiệu quả và liên tục được cải tiến;

- Đảm bảo sẵn có các nguồn lực (nhân lực, vật lực) để thực hiện, duy trì cải tiến HTQLCL và thỏa mãn khách hàng.

Trung tâm đang vận hành các Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001:2008

ISO/ IEC 17025:2007

ISO 7457:2004 - ISO/IEC GUIDE 65:1996

Quy trình triển khai, dịch vụ sản phẩm

Kết hợp giữa lý thuyết và thực tế thực hiện, Trung tâm đã đưa ra quy trình triển khai và cung cấp dịch vụ của riêng mình, quản lý hiệu quả, đảm bảo khách hàng sẽ được hưởng một chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 [14/10/2019] KẾ HOẠCH Tổ chức lớp tập huấn "Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho nhân viên phòng X – quang của các cơ sở y tế"
 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển
 Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển dụng
 Phương án Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Khoa học và Công nghệ
 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Hinhanh Nho Home Hinhanh Nho Home

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 17
  Tổng lượt truy cập: 14638