Truy cập nội dung luôn

Quang Cao Trai Quang Cao Trai

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019

Ngày 07/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-SKH&CN về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở năm 2019 với mục tiêu như sau:

- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân và ứng dụng CNTT thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở KH&CN, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của Sở KH&CN trên môi trường mạng;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao khả năng tương tác hai chiều giữa người dân và doanh nghiệp với Sở KH&CN, từ đó đem lại hiệu quả giao dịch hành chính.

Nội dung của Kế hoạch này bao gồm ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn thông tin.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra thì lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc phải quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động, chịu trách nhiệm về công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các phòng và đơn vị; gương mẫu, tiên phong trong việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành./.

Bảo Sơn (P.QLCN&ChN)


Tin liên quan
An ninh kinh tế - nền tảng đảm bảo thực hiện thắng lợi Hiệp định EVFTA và EVIPA    21/08/2020
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu    11/08/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ    20/03/2020
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở KH&CN    27/02/2020
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ    06/02/2020
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    06/02/2020
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/02/2020
Lớp tập huấn “Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho nhân viên phòng X-quang của các cơ sở y tế”    24/12/2019
Ứng dụng và phát triển công nghệ thủy canh và bán thủy canh trong canh tác các loại rau quy mô hộ gia đình huyện Cái Bè    10/12/2019
Hội thảo Quy trình nuôi tôm an toàn sinh học    10/12/2019

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo mở lớp tập huấn "Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho nhân viên phòng X – quang của các cơ sở y tế”
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học
 V/v thông báo mở lớp tập huấn "Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho nhân viên phòng X- quang của các cơ sở y tế”.
 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Hinhanh Nho Home Hinhanh Nho Home

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 18585