Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm:

* Lĩnh vực Nghiên cứu - chuyển giao

- Tổ chức nghiên cứu, triển khai, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ ở lĩnh vực công nghệ sinh học; thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; Sản xuất kinh doanh, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghệp công nghệ cao;

- Đào tạo, chuyển giao, nhận chuyển giao và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao;

* Lĩnh vực Kỹ thuật

- Thực hiện dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường; Dịch vụ phân tích thử nghiệm và kiểm tra, giám định chất lượng trong các lĩnh vực thực phẩm; Sản phẩm nông nghiệp; Sản phẩm thủa sản; Thức ăn chăn nuôi; Phân bón; Cây trồng; Công trình xây dựng, giao thông....

- Thực hiện các dịch vụ kiểm định, tư vấn lĩnh vực an toàn bức xạ như tư vấn xây dựng phòng X – Quang; Kiểm xạ môi trường; Kiểm định máy X- Quang; Cung cấp liều kế; Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ;

* Lĩnh vực Công nghệ Sinh học.

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ sinh học như phân bón hữu cơ vi sinh; các chế phẩm sinh học phục vụ trong chăn nuôi, trồng trọt và xử lý môi trường; sản phẩm từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như rau, hoa, quả trong nhà lưới... Thực hiện các nhiệm vụ về giới thiệu và quảng bá các sản phẩm từ lĩnh vực Công nghệ sinh học để phục vụ sản suất và đời sống ở địa phương;

- Thực hiện các dịch vụ đào tạo, tư vấn xây dựng GLOBALG.A.P., VietGAP; đánh giá, chứng nhận VietGAP./.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 Thông báo mở lớp tập huấn "Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho nhân viên phòng X – quang của các cơ sở y tế”
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học
 V/v thông báo mở lớp tập huấn "Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho nhân viên phòng X- quang của các cơ sở y tế”.

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Bộ đếm truy cập Bộ đếm truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 20773

Footer UI Footer UI