Truy cập nội dung luôn

Năng lực Thử nghiệm chất lượng của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang

1. Lĩnh vực môi trường:

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Trung tâm được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (cấp lần 2), số hiệu VIMCERT 180, với 30 thông số quan trắc hiện trường và 107 thông số phân tích trong môi trường đất, nước, khí theo Quyết định số 2377/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Đính kèm).Thời hạn Trung tâm được cấp Giấy chứng nhận là 03 năm: Từ 26/10/2020 đến 25/10/2023.

Trung tâm được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo hệ thống ISO/IEC 17025: 2005 Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn với mã số VILAS 369 (đính kèm), với các phép thử cho:

1.1. Môi trường đất: thử nghiệm các chỉ tiêu pH, Hàm lượng Nitơ, Hàm lượng Photpho, Hàm lượng Kali, Hàm lượng chất hữu cơ, As, Cu, Pb, Zn, Cd.

1.2. Môi trường nước:

+ Nước dưới đất: thử nghiệm các chỉ tiêu pH, Chỉ số pemanganat,  Tổng chất rắn hòa tan, Độ cứng tổng số, Amoni, Nitrit, Nitrat, Clorua, Florua, Sunfat, Xyanua, As, Cd, Pb, Cr VI, Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Se, Coliforms, E. coli.

+ Nước mặt: thử nghiệm các chỉ tiêu pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amoni Clorua, Florua, Nitrat, Nitrit, Photphat, Xyanua, As, Cd, Pb, Cr VI, Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Se, chất hoạt động bề mặt, tổng dầu mỡ, Coliforms, E. coli.

+ Nước thải chế biến thủy sản: thử nghiệm các chỉ tiêu pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, tổng dầu mỡ, Clo dư,  Coliforms.

+ Nước thải công nghiệp: thử nghiệm các chỉ tiêu pH, màu, BOD5, COD, TSS, As, Pb, Hg, Cr VI, Cr III, Cu, Cd, Zn, Ni, Mn, Fe, Xyanua, Phenol, tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Clorua, Clo dư,  Coliforms.

+ Nước thải sinh hoạt: thử nghiệm các chỉ tiêu pH, màu, BOD5, TSS, TDS, Sunfua,  Amoni, Nitrat, dầu mỡ ĐTV, chất hoạt động bề mặt, photphat,  Coliforms.

+ Nước thải y tế: thử nghiệm các chỉ tiêu pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, photphat, dầu mỡ khoáng, Coliforms, Sallminella, Shigella, Vibrio cholerae.

1.3. Môi trường không khí:

+ Không khí xung quanh: CO, NO2, SO2,

+ Khí thải lò đốt: Lưu lượng, CO, NO2, SO2, Pb, Hg, Cd

+ Tiếng ồn

+ Bụi

+ Vi Khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, độ rung,...

1.4. Phân bón: thử nghiệm các chị tiêu pH, Hàm lượng Nitơ, Hàm lượng Photpho, Hàm lượng  Kali, Hàm lượng chất hữu cơ, hàm lượng kim loại nặng As, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg,…

1.5. Thức ăn chăn nuôi: thử nghiệm hàm lượng đạm, xơ, hàm lượng Natri Clorua,…

1.6. Vi sinh vật: thử nghiệm các loại vi sinh vật E.coli, Coliforms, Fecal Coliforms, liên phân cầu, bào tử  vi khuẩn kị khí khử sunfit, Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella,..

2. Lĩnh vực cơ học đất – vật liệu xây dựng

Trung tâm được Bộ Xây Dựng công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với mã số LAS-XD 1441 (đính kèm) được thực hiện các phép thử như sau:

          + Cường độ chịu nén của bê tông;

          + Tính chất cơ lý của cát, đá, sỏi, đất;

          + Đo độ chặt ngoài hiện trường, đo độ lún nền đường;

          + Cường độ chịu kéo của kim loại.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 Thông báo mở lớp tập huấn "Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho nhân viên phòng X – quang của các cơ sở y tế”
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học
 V/v thông báo mở lớp tập huấn "Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho nhân viên phòng X- quang của các cơ sở y tế”.

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Hinhanh Nho Home Hinhanh Nho Home

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 20773