Truy cập nội dung luôn

Quang Cao Trai Quang Cao Trai

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

1. Giám đốc: Ông Lê Quang Khôi

 

2. Phó Giám đốc 1: Bà Vương Thị Mỹ Thanh

 

3. Phó Giám đốc 2: -

 

4. Các Khối/ Phòng:

Khối Kỹ thuật

Khối Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học phục vụ cộng đồng

Khối Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ

Khối Dịch vụ tư vấn GAP

Phòng Hành chánh - Tổng hợp

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển
 Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển dụng
 Phương án Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Khoa học và Công nghệ
 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Hinhanh Nho Home Hinhanh Nho Home

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 18
  Tổng lượt truy cập: 13281