Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
35/QĐ-TTKTCNSH 28-05-2018 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển
29/QĐ-TTKT&CNSH 23-04-2018 Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển dụng
78/KH-TTKT&CNSH 06-11-2017 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020
135/PA-SKH&CN 29-05-2015 Phương án Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Khoa học và Công nghệ
06/2015/TT-BKHCN 26-03-2015 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển
 Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển dụng
 Phương án Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Khoa học và Công nghệ
 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết